Leren

Lezen en spellen

Voor kinderen met lees- en of spellingsproblemen, zet ik de methode 'Zo leer je kinderen lezen en spellen' in. Hierbij wordt de klassieke spellingsmethode als basis gebruikt, waarbij de spellingsregels met een symbool ondersteund worden.

WoordBeeldTrainer
Kinderen die moeite hebben met spellen blijken het vaak lastig te vinden om via de klassieke methode de spellingsregels te leren of toe te passen, zeker ook omdat er vaak uitzonderingen zijn.
Juist voor deze kinderen heeft het CNLS, het programma WoordBeeldTrainer ontwikkeld. Met deze methode wordt het juiste woordbeeld getoond én het woord wordt uitgesproken, waardoor het kind klank en woordbeeld goed aan elkaar leert te koppelen. Door de combinatie van de visualisatie van het woord en de auditieve verklanking hiervan, kan de juiste spelling nu wel geleerd worden.

Jamara-rekenen

Kinderen die op de basisschool moeite hebben met rekenen, lopen vaak tegen automatiseringsproblemen aan. Jamara is een rekenaanpak om kinderen alsnog, opnieuw of beter te leren rekenen. De methode is ontwikkeld door het CNLS. Jamara gaat altijd terug naar de basis, het fundament moet goed zijn om met grote getallen te rekenen. Dit houdt in dat er weer begonnen wordt met het rekenen tot en met 10. Wanneer het fundament tot en met 10 goed is, wordt er pas verder gerekend.

De uitgangspunten van Jamara:
· eenduidige strategie
· zo concreet en dicht mogelijk bij het kind
· zo min mogelijk handelingen hoeven te verrichten
· zo min mogelijk talige rekenactiviteit
· hoeveelheidsbegrip en getalbegrip aanbrengen
· inzicht in getalstructuur aanbrengen
· op de juiste wijze leren automatiseren

Screening en begeleiding Jamara
Tijdens de screening wordt er uitgebreid gekeken naar zaken die van invloed kunnen zijn op het leren. Ook worden hoeveelheidsbegrip, inzicht in de getalstructuur en de automatiseringstechniek vastgesteld. Bovendien wordt met een instaptoets het reken-automatiseringsniveau bepaald.

Jamara leert als enige rekenmethodiek het kind de juiste denkstrategie aan om tot automatiseren te komen.

Om tot optimale resultaten te komen, oefent jullie kind thuis een aantal keren in de week. Ik volg tijdens de begeleiding de ontwikkeling, bepaal of het kind toe is aan het volgende rekenniveau en geef oefeningen mee om het leerrendement te vergroten.

Wil je meer informatie over mijn begeleiding bij het leren? Neem gerust contact op.